fbpx

Het is uniek in de Nederlandse parlementaire geschiedenis: een voltallige provinciale Statenfractie die zich kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen in één gemeente. In Bergen op Zoom kan het. De drie leden van de Brabantse BVNL-fractie richten een lokale partij op, het Belang van Bergen op Zoom. Politiek voorman Eric de Bie denkt daarmee het  verschil te kunnen maken tijdens de verkiezingen van 16 maart 2022. Met extra kandidaten, waarnaar de partij nu naarstig op zoek is. De initiatiefnemers zetten hoog in: ze verwachten twee tot tien zetels te halen.

Een verkiezingsprogramma heeft BVB nog niet, een campagneslogan en posters evenmin. Want de partij is kersvers, zes weken geleden zijn ze ingeschreven bij de Kiesraad. Toch heeft partijleider Eric de Bie grote plannen voor Bergen op Zoom. As klassiek-liberale partij gaan ze voor de rechtse stemmen. En weliswaar is BVB verbonden aan het landelijke BVNL, maar de nieuwkomer profileert zich als lokale partij. “Lokaal heeft de toekomst”, is de stellige opvatting van De Bie. De twee fractiegenoten van De Bie -Maikel de Bekker en Camiel van der Meeren- hebben al ervaring in de Bergse gemeentepolitiek. Beiden zijn ze burgerraadslid, oftewel ‘duo’, geweest bij Lijst Linssen. De lijstsamenstelling is nog niet bekend, “dat hangt ook af van de overige kandidaten die zich aanmelden”, zegt De Bie.

Korte lijntjes met Den Bosch

De korte lijntjes met het provinciehuis in Den Bosch maakt zijn partij nét iets anders dan de andere lokale partijen in de Bergse politiek. “Ja, inderdaad, weer een partij erbij betekent versnippering. Maar er moet wel iets te kiezen zijn.” De komende tijd staat ook Bergen op Zoom voor stevige opgaven, zoals de energietransitie en de uitvoering van het sociaal domein met jeugdzorg en Wmo. Energie is een stokpaardje van De Bie. Hij ergert zich enorm aan het woud van zonneparken en windmolens die het landschap vullen. “In een land dat zó klein is als Nederland, en de ruimte schaars, daar moeten we verstandig met ons buitengebied omgaan”, zegt hij. Zonneparken hebben in zuidelijke landen als Spanje veel meer effect.”

Kernenergie

Als het aan De Bie en zijn partij ligt, gaat de in zijn ogen “drammerige discussie” over duurzame opwek van energie radicaal op de schop. “Kernenergie moet weer een plaats krijgen in het energiebeleid”, vindt hij. “Ook in West-Brabant. De ontwikkelingen gaan immers razendsnel en de technieken maken het mogelijk om kleinere en vooral veilige kerncentrales te maken.”

Turbulente loopbaan

De Bie heeft in enkele jaren tijd een turbulente politieke carrière in de Brabantse politiek opgebouwd. In 2019 was hij de Brabantse lijsttrekker voor het Forum voor Democratie en zijn partij kwam als dé winnaar van de toenmalige verkiezingen uit de bus. Hij werd fractievoorzitter, later lid van het college van Gedeputeerde Staten en kwam begin dit jaar opnieuw in de oppositie terecht. Het Forum was inmiddels uiteengevallen en drie van de leden gingen verder als Groep de Bie. Sinds deze zomer maken ze deel uit van de nieuwe partij Belang van Nederland (BVNL) van Wybren van Haga.