fbpx

De veiligheid en toenemende verkeersdruk op de Markiezaatsweg zijn reeds jaren een bron van ergernis en onderwerp van vragen vanuit de bevolking en de gemeenteraad.

De verkeersintensiteit is door meerdere factoren alleen maar toegenomen.

Voor een aantal van de volgende problemen denken we als fracties BVB, CDA en V-BOZ! op korte termijn een oplossing te hebben en horen graag of het college hier medewerking aan kan verlenen, zodat bijvoorbeeld de doorstroming en verkeersveiligheid verbetert:

  1. De oplossing voor het vollopen van de kruising van Konijnenburgweg/Markiezaatsweg en daarmee ontstane drukte/file op de Calandweg is, menen wij, een langere periode van groen van de VRI richting de plaat op de kruising Markiezaatsweg/Calandweg tijdens spitsuren. Deelt het college deze mening? En zo ja, kan hiermee snel aan de slag gaan?
  1. Hetzelfde geldt voor de VRI afstelling Markiezaatsweg/Laan van Reimerswaal en VRI afstelling Markiezaatsweg/Laan van Borgvliet. Ook hier zien wij een voordeel om tijdens de spitsuren de VRI langer op groen af te stellen wijk in/uit. Deelt het college deze mening? En zo ja, kan hiermee snel aan de slag gaan?
  1. Door deze drukte neemt ook het sluipverkeer toe; vooral in de Ploegstraat om de Markiezaten in te gaan. Dit is eenrichtingverkeer en levert vaak gevaarlijke situaties op. De bewoners hebben al vaker gevraagd om hier te handhaven en de vraag aan het college is dan ook of men deze vraag bij de politie kan uitzetten om mee te nemen, vooral in de ochtenden?
  1. Dan komen we op het punt van eenduidige verkeerssituaties. Op bijna alle rotondes in de gemeente Bergen op Zoom hebben fietsers voorrang, behalve bij de rotonde op de Markiezaatsweg/Laan van Hildernisse. Wij zien graag eenduidigheid vooral bij deze rotonde waar veel schoolgaande jeugd van de Markiezaten richting de scholen op de Plaat gaat. Kan het college de voorrangssituatie op deze rotonde op korte termijn wijzigen, zodat fietsers en voetgangers voorrang hebben waardoor de veiligheid van deze kwetsbare verkeersdeelnemers bevorderd wordt?
  • Naast deze ‘korte termijn oplossingen’ vragen wij het college ook aandacht te hebben voor de lange termijn oplossing om de doorstroming en verkeersveiligheid op de Markiezaatsweg te borgen doormiddel van een goede inregeling van de VRI’s op basis van een verkeerscirculatieplan waarin deze korte termijnoplossingen worden meegenomen. Is het college bereid hiermee aan de slag te gaan? En zo nee wat is hiervan de reden?
  • Dan door naar de kruising Markiezaatsweg/Zuiderdreef waarin een vorig college en raad besloten heeft geen rotonde of VRI aan te leggen. Door de toenemende oplevering van huizen, en dus groei van het aantal bewoners van de wijk de Markiezaten, loopt het hier in de ochtend spits muurvast en is het haast onbegonnen werk om linksaf richting de snelweg te gaan. Is het college bereid te onderzoeken welke oplossingen tegen welke kosten dit probleem kunnen oplossen of verminderen?

Niet alleen bovenstaande punten over een klein gebied vragen aandacht aangezien het hoort bij een verkeerscirculatieplan voor de gehele gemeente waarin knelpunten naar voren komen en oplossingen bedacht dienen te worden op gebied van doorstroming en infrastructuur om zodoende de bereikbaarheid van onze gemeente op peil te houden.

  • Heeft het college een verkeerscirculatieplan van de gehele gemeente? En zo ja zijn hier de knelpunten inzichtelijk waardoor er oplossingen bedacht kunnen worden doormiddel van inregeling van VRI installaties of het aanpassen of uitbreiden van de infrastructuur?
  • Wanneer er een verkeerscirculatieplan is hoe vaak en basis waarvan (bijvoorbeeld groei inwoners wijk(en)) wordt deze vernieuwd?

Schriftelijke vragen: Verkeersveiligheid en Verkeersdruk Markiezaatsweg


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *