fbpx

Op 3 maart heeft het College medegedeeld aan de raad doormiddel van een brief  haar voornemen uit te spreken voor een tijdelijke opvang van 300 asielzoekers in Bergen op Zoom voor de duur van 5 jaar om zo voor te sorteren op de Asiel dwangwet welke nog niet eens door de eerste kamer is aangenomen, als dat al gaat gebeuren na de verkiezingen.
 
Belang van Bergen op Zoom acht het niet passend om als gemeente toe te geven aan het falen van de landelijke overheid. Nog meer asielopvang draagt niet bij aan een oplossing van de immigratiecrisis maar staat daaraan in de weg.

Door asielopvang te realiseren, wordt de aanzuigende werking die ons land kennelijk voor immigranten heeft, alleen maar in stand gehouden. Meer opvang leidt alleen maar tot meer vraag, waardoor het gebrek aan capaciteit weer toeneemt, etc.

Ruimte is schaars in ons land. Dat zien wij treffend terug in de enorme druk op de woningmarkt in ons land. Nederland is niet verantwoordelijk voor het oplossen van alle ellende in de wereld. Wij kunnen gewoonweg niet de hele wereld opvangen op dit kleine stukje aarde. Op landelijk niveau dient dringend een einde te worden gemaakt aan de huidige massa-immigratie.
 
Belang van Bergen op Zoom dringt er op aan dat onze gemeente – al dan niet samen met andere gemeenten en/of de VNG – een krachtig signaal afgeeft aan het Rijk dat het huidige immigratiebeleid onhoudbaar is.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de huidige ongebreidelde immigratie door blijft gaan, mede gezien ook het feit dat andere  problemen in ons land, zoals de juridische crisis omtrent de stikstofregels en de woningcrisis worden versterkt door de huidige massa-immigratie. Inmiddels heeft gedeputeerde staten Brabant op slot gezet door de juridische stikstof crisis waar we in zitten.

En dat die druk op de huidige gecreëerde crisissen (Woon en Stikstof), ingegeven door verkeerde politiek keuzes, voor Bergen op Zoom en haar inwoners alleen maar groter wordt blijkt uit het feit dat de gemeente deze asielzoekers wenst te huisvesten in Bergen op zoom wanneer men een verblijfsvergunning krijgt. 

Hierdoor groeit de wachtlijst en de duur dat onze inwoners aan een woning kunnen komen, aangezien asielzoekers voorgetrokken worden op een woning, alleen maar verder. Ook maken we ons als Belang van Bergen op Zoom ons ernstige zorgen over de openbare veiligheid wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het groeiende aantal incidenten in het AZC van Budel. De gemeente Bergen op Zoom heeft bijna geen BOA’s en ook de poltiecapaciteit is in deze regio niet dermate groot om eventuele (grote) incidenten het hoofd te bieden.

Belang van Bergen op Zoom stelde dan ook vragen aan het college op 8 maart 2023: Schriftelijke vragen over het realiseren van een AZC in BOZ


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *