fbpx

Op 7 juli jongstleden is het kabinet gevallen wegens verschil van inzicht in het asieldossier. Nieuwe verkiezingen liggen in het verschiet en de spreidingswet wordt hoogstwaarschijnlijk in augustus controversieel verklaard. Daarmee is zowel de inwerkingtreding van de Spreidingswet zelve als het tijdstip waarop dit gebeurt, hoogst onzeker geworden. In het beste geval gaat de hele Spreidingswet zelfs niet door.

Het besluit c.q. de politieke wil om medewerking te verlenen tot opvang van asielzoekers in het kantoorpand Jacob Obrechtlaan 3 te Bergen op Zoom, is mede gerechtvaardigd door het argument dat de Spreidingswet gemeenten kan dwingen tot plaatsing van asielzoekers maar dat onze gemeente nu (vóór de inwerkingtreding van de Spreidingswet) nog voorwaarden kan stellen.

Dat argument is nu dus niet meer van toepassing aangezien de Spreidingswet veel vertraging oploopt en hoogstwaarschijnlijk van tafel gaat. Daarmee is ook het fundament onder het besluit cq de politieke wil weggevallen en dient er – vanwege het ontbreken van een geldige basis – op worden teruggekomen.

Belang van Bergen op Zoom heeft in vorige brieven en vergaderingen al herhaaldelijk zijn zorgen geuit over de druk die asielopvang legt op de voorzieningen in Bergen op Zoom, denk hierbij aan het woningtekort, het gebrek aan handhavingscapaciteit en overlast door de bundeling van opvang in het beoogde gebied. Uit de hele gemeente Bergen op Zoom bereiken ons berichten van onrust die het asielzoekerscentrum bij het publiek veroorzaakt.

Wij stelde dan ook de volgende Schriftelijke vragen: Spreidingswet en Asielopvang Bergen op Zoom


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *