fbpx

Regeldruk is de grootste vijand van woningbouw. Wij willen minder regels zodat er meer wordt gebouwd.
Het gaat er om dat alle segmenten (starter, middenklasse, hoogsegment, senioren) verhoudingsgewijs voldoende aanbod hebben omdat er dan doorstroming is. Doorstroming is met name voor starters van belang.

In zowel provincie als gemeente maken wij ons overigens sterk voor een structurele oplossing van het stikstof probleem. Dit beperkt namelijk steeds meer de bouwmogelijkheden. Woningbouw dient ons inziens voorrang te hebben.