fbpx

Een van de kerntaken van het College is het behouden en verbeteren van het voorzieningenniveau in de gemeente Bergen op Zoom. Een belangrijke voorziening betreft de mogelijkheid om te zwemmen, in de zomer in een buitenbad. Bergen op Zoom heeft daarvoor het zwembad De Melanen in Halsteren. Een dergelijke voorziening dient ondermeer betaalbaar en toegankelijkheid te zijn.

Toegankelijkheid van Zwembad De Melanen

Zwembad De Melanen in Halsteren is beperkt opengesteld, zulks vanwege een zogeheten te laag weercijfer of om enige andere redenen. Dientengevolge zijn de inwoners van Bergen op Zoom gedwongen uit te wijken naar een zwembad in de omgeving.

Voor BVB voldoet zwembad De Melanen daarmee niet aan het criterium van goede toegankelijkheid.

Zwembad De Meermin in Steenbergen is wél dagelijks van 10:00 uur tot 17:00 uur en is dan voor veel bewoners van Bergen op Zoom de meest logische keuze om naar uit te wijken.

Toegankelijkheid en beleid

Zwembad De Meermin in Steenbergen is wél elke dag geopend. Door de toegankelijkheid van De Melanen te beperken, wijken veel mensen uit naar andere Zwembaden. Het ligt in de rede dat dit tot effect zal hebben dat deze mensen ook niet meer terugkeren naar Zwembad De Melanen waarmee de bezoekersaantallen in een neergaande spiraal terechtkomen.

Door een (tijdelijke) sluiting van De Melanen wordt het publiek gedwongen uit te wijken naar een ander zwembad in de omgeving. Dit heeft hoe dan ook extra verkeersbewegingen tot gevolg (auto en openbaar vervoer). Een deel van het publiek zal – om diverse redenen – niet kúnnen uitwijken naar een ander zwembad en aan deze mensen wordt de mogelijkheid gebruik te maken van deze voorziening dus geheel onthouden.

BVB is geen voorstander van de 15-minutenstad omdat hierdoor uiteindelijk altijd het publiek in keuzevrijheid wordt beperkt. BVB constateert dat enerzijds het College het concept van de 15-minutenstad nastreeft doch anderzijds – met de beperking van toegankelijkheid van De Melanen en de extra verkeersbewegingen als gevolg daarvan – een beleid voert dat daar haaks op staat.

BVB stelde dan ook de volgende Schriftelijke Vragen: Openingstijden Zwembad de Melanen


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *