fbpx

Op 22 maart was er in het stadhuis een openbare bijeenkomst om de uitslag te duiden van de verkiezingen. Hierbij vind je onze duiding van de uitslag:

Al jaren daalt het opkomstpercentage voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bergen op Zoom gestaag, in 2010 was het nog rond de 50% met als historisch dieptepunt de verkiezingen van 2022 met een opkomstpercentage van 44%.  

Ook is er dit jaar een enorme versplintering ontstaan, maar dat is de wens van de kiezer en de kiezer heeft altijd gelijk. Wanneer dit betekent dat de gemeente onbestuurbaar wordt dan moeten we de huidige bestuurlijke praktijk daarop aanpassen. Met andere woorden: de politiek dient zich aan te passen aan de democratische realiteit en niet andersom.

Mede door deze versnippering en het lage opkomstpercentage is volgens ons alleen met een hele brede meerderheid het bestuur een vertegenwoordiging van onze inwoners

Belang van Bergen op Zoom denkt dat een dichtgetimmerd bestuursakkoord geen kans van slagen heeft maar wij zien eerder heil in een extraparlementair college dat per onderwerp een meerderheid zoekt in de Raad.  Dat is een andere benadering dan die gebruikelijk is in Nederland maar past goed in het stelsel zoals Thorbecke dat heeft bedoeld toen hij ons stelsel ontwierp. Bij het ontwerp is uitgegaan van individuele volksvertegenwoordigers (politieke partijen en dus fractiediscipline bestonden niet). De huidige versnippering gaat de facto terug naar die tijd en wij denken dat ook de bestuurlijke werkwijze uit die tijd daarbij past. Het zal het nodige pionierwerk vergen maar ons inziens zou dit de weg zijn.

Wij hopen als nieuwe frisse wind een positieve bijdrage te kunnen leveren aan verbetering van de bestuurscultuur in Bergen op Zoom.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *