fbpx

Voor Belang van Bergen op Zoom (BVB) is het evident dat het kabinet maatregelen gaat nemen tegen de immense toestroom van asielzoekers. De druk op onze voorzieningen, die de bevolkingstoename veroorzaakt, is gewoonweg te hoog. De voorspelling die wij hebben gedaan, is met het nieuwe kabinet uitgekomen: de spreidingswet gaat binnenkort van tafel.

Voortdurend hebben we aangegeven, door het sturen van brieven en het indienen van moties, dat we niet op de muziek vooruit moesten lopen in Bergen op Zoom door een convenant met het COA te tekenen. Het college heeft “in al zijn wijsheid” besloten om het convenant toch te sluiten omdat zij voorwaarden kon stellen.

Belang van Bergen op Zoom heeft herhaaldelijk zijn zorgen geuit over de druk die asielopvang en bevolkingsgroei leggen op onze voorzieningen. We kampen met een groot woningtekort, een beperkt aanbod huisartsenzorg, er is een gebrek aan handhavingscapaciteit hetgeen gecombineerd wordt met overlast door de bundeling van opvang op plein 13, etc.

Schriftelijke vragen: Spreidingswet en Asielopvang Bergen op Zoom


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *