fbpx

Op 22 juli heeft het College kennisgegeven van haar voornemen noodopvang voor vluchtelingen in Bergen op Zoom voor 1 maand te realiseren. Begin augustus zijn raad en inwoners op de hoogte gesteld dat de keuze gevallen was op locatie de Stoelemat.
 
Belang van Bergen op Zoom constateert dat het resultaat van het landelijke beleid in het immigratiedossier volstrekt ineffectief is en inmiddels zelfs is te typeren als ronduit chaotisch.

Wij achten het niet passend om als gemeente toe te geven aan het falen van de landelijke overheid. Nog meer crisisopvang draagt niet bij aan een oplossing van de immigratiecrisis maar staat daaraan in de weg.

Door crisisopvang te realiseren, wordt de aanzuigende werking die ons land kennelijk voor immigranten heeft, alleen maar in stand gehouden. Meer opvang leidt alleen maar tot meer vraag, waardoor het gebrek aan capaciteit weer toeneemt, etc.

Ruimte is schaars in ons land. Dat zien wij treffend terug in de enorme druk op de woningmarkt in ons land. Nederland is niet verantwoordelijk voor het oplossen van alle ellende in de wereld. Wij kunnen gewoonweg niet de hele wereld opvangen op dit kleine stukje aarde. Op landelijk niveau dient dringend een einde te worden gemaakt aan de huidige massa-immigratie.
 
Belang van Bergen op Zoom dringt er op aan dat onze gemeente – al dan niet samen met andere gemeenten en/of de VNG – een krachtig signaal afgeeft aan het Rijk dat het huidige immigratiebeleid onhoudbaar is. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de huidige ongebreidelde immigratie door blijft gaan, mede gezien ook het feit dat andere  problemen in ons land, zoals de crisis omtrent de stikstofregels en de woningcrisis worden versterkt door de huidige massa-immigratie.

Het is evident dat inwoners in de omgeving van de Stoelemat in verzet komen tegen de voorgenomen crisisopvang. De locatie is immers volstrekt ongeschikt voor dergelijke opvang en er vinden veel incidenten rond opvanglocaties plaats. Bovendien is het College veel te laat tot communiceren overgegaan en is niet iedereen in de omgeving schriftelijk geïnformeerd.

Belang van Bergen op Zoom stelde dan ook vragen aan het college op 11 augustus 2022: Schriftelijke vragen Noodopvang Vluchtelingen Stoelemat


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *